Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu sözleşme hizmet sağlayıcısı olan SOCIFLY ile www.socifly.com (Bundan sonra "SOCIFLY" olarak anılacaktır) üzerinde yeni kullanıcı kaydı yapmak suretiyle bilgilerini sisteme kaydettirmiş olan Kişi veya Kurum (Bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılan sözleşmedir.

MADDE 1 - KONU

İşbu Sözleşme, hizmet sağlayan SOCIFLY ile KULLANICI arasında bedeli belirlenmiş hizmetin görülmesi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

MADDE 2 - SOCIFLY BİLGİLERİ

Ünvanı: SOCIFLY SOFTWARE LTD.
Adresi: SERBEST LİMAN VE BÖLGE POSTA KUTUSU: 1388 - GAZİMAĞUSA / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Telefon: 0850 241 1 444

MADDE 3 - KULLANICI BİLGİLERİ

KULLANICI, SOCIFLY'a kayıt sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. KULLANICI, SOCIFLY'a kayıt sırasında vermiş olduğu bilgileri, SOCIFLY'ın talebi halinde güncellemekle yükümlüdür.

MADDE 4 - HİZMETİN TANIMI

SOCIFLY, bünyesinde bulunan InstaFly, InstaKlon, XFly, ThsFly yazılımlarının kullanılmasına yönelik lisans hizmeti sağlayacaktır.

InstaFly, Instagram platformunda işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmek için geliştirilmiş yazılımdır. Kullanıcı, InstaFly ile Instagram üzerinde yaptığı beğeni, takip, yorum, gönderi paylaşımı işlemlerini otomatik yapar. InstaFly lisans hizmeti bir aylık, üç aylık, altı aylık ve bir yıllık lisans paketleri halinde sağlanır.

InstaKlon, Instagram platformunda kendi hesabında paylaşılan gönderileri otomatik olarak tekrardan başka hesaplarında paylaşmak (repost) için geliştirilmiş yazılımdır. InstaKlon lisans hizmeti bir aylık, üç aylık, altı aylık ve bir yıllık lisans paketleri halinde sağlanır.

XFly, X (Twitter) platformunda işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmek için geliştirilmiş yazılımdır. Kullanıcı, XFly ile X (Twitter) üzerinde yaptığı beğeni, takip, yorum, gönderi paylaşımı işlemlerini otomatik yapar. X (Twitter) lisans hizmeti bir aylık, üç aylık, altı aylık ve bir yıllık lisans paketleri halinde sağlanır.

ThsFly, Threads platformunda işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmek için geliştirilmiş yazılımdır. Kullanıcı, ThsFly ile Threads üzerinde yaptığı beğeni, takip, yorum, gönderi paylaşımı işlemlerini otomatik yapar. ThsFly lisans hizmeti bir aylık, üç aylık, altı aylık ve bir yıllık lisans paketleri halinde sağlanır.

MADDE 5 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1- SOCIFLY, her türlü iletişim için öncelikle KULLANICI’nın SOCIFLY üzerindeki üyelik profilindeki fatura adresi ile e-posta adresini kullanacaktır. Bu adreslerin geçerli bir adres olması konusunda sorumluluk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI’nın eposta ya da fatura adresinin güncel olmaması veya kullanılmaması durumunda oluşacak 3. kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere tüm maddi ve manevi zararlardan KULLANICI sorumlu olacaktır.

5.2- KULLANICI, SOCIFLY’ye ilettiği bilgilerin doğru, güncel ve kullanımda olduğunu beyan eder. Bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması durumunda meydana gelecek zararlardan KULLANICI sorumludur.

5.3- Sözleşme konusu hizmetin sağlanması için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve hizmetin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SOCIFLY hizmet sağlama yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.4- SOCIFLY, işbu sözleşme kapsamında tarafına verilen her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu, bu gizli bilgileri sadece bu sözleşme amaçları için kullanmayı, işbu sözleşmenin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde edilen her türlü bilgiyi kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, bu bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini kabul ve beyan eder.

5.5- SOCIFLY, verdiği hizmetin sosyal medya tabanlı olmasından kaynaklı Instagram veya X (Twitter) uygulaması veya web sitesi üzerinde ortaya çıkabilecek çökme, erişim engeli, hesap kapatılması, hesap engellenmesi vb. sorunlarda sorumlu tutulmayacaktır.

5.6- KULLANICI yöneteceği sosyal medya hesabı içeriklerini kendisinin hazırlayacağını, içeriklerin ve yapacağı işlemlerin yürürlükte olan yasalara aykırı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. Kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini; her hâlükârda hesap yönetimi ile ilgili tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu kabul beyan eder.

5.7- KULLANICI, sağlanan hizmetin bir otomasyon olduğunu ve Instagram veya X (Twitter) kullanım koşullarını ihlal edebileceğini bilir. Instagram veya X (Twitter) üzerinde Instagram veya X (Twitter) ile yaşadığı problem ve zararlardan KULLANICI sorumludur. Instagram veya X (Twitter) kullanım koşullarının ihlal edilmesinden kaynaklı SOCIFLY sorumlu tutulamaz.

5.8- SOCIFLY, KULLANICI’nın satın aldığı hizmet içeriğini eksiksiz sağlamak ile yükümlüdür. Instagram veya X (Twitter) uygulaması veya web sitesi üzerindeki takip sorunu, beğeni sorunu, yorum gönderme sorunu, özel mesaj gönderme sorunu, gönderi paylaşma sorunu varlığı halinde hizmetin eksik olduğu kabul edilemez ve ileri sürülemez.

5.9- SOCIFLY üzerinde yayınlanan hizmet planlarında yer alan limit ibaresi SOCIFLY tarafındaki kotayı anlatmaktadır. Instagram veya X (Twitter) uygulama veya web sitesi üzerinde yaşanan limit sorunlarından dolayı hizmetin eksik olduğu ileri sürülemez.

5.10- KULLANICI hizmet kullanım hakkını kiralayamaz veya başkalarına kullandıramaz. Aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11- KULLANICI, SOCIFLY’a ve SOCIFLY kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu ve bunun gibi durumlarda SOCIFLY, tek taraflı olarak anlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar.

5.12- KULLANICI’da bulunması gereken bilgilerin güvenliği ve kullanımından KULLANICI sorumludur. KULLANICI bu bilgilerin çalınması veya hangi suretle olursa olsun el değiştirmesi halinde, bunu derhal SOCIFLY’a bildirmekle yükümlüdür. KULLANICI, bildirimde bulunmada gecikmesi veya ihmalinden kaynaklanan zararlardan SOCIFLY’a herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

5.13- SOCIFLY sistemlerinde yapacağı bakım/onarım çalışmalarını 2 (iki) gün önceden aboneye e-posta yoluyla bilgilendirecektir.

5.14- SOCIFLY, işbu sözleşme kapsamında KULLANICI’dan edindiği bilgiyi tutmakla yükümlü olduğu gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince diğer tüm yükümlülüklere tabidir.

MADDE 6 - HİZMET BAŞLANGIÇ TARİHİ

6.1- Hizmetin başlangıç tarihi KULLANICI’nın ödeme yaptığı tarihtir. Hizmetin süresi ödeme yaparken seçtiği süre kadardır.

6.2- Taraflardan birinin sona erdirme isteğini 15 (onbeş) gün öncesinden e-posta ile diğer tarafa bildirmemesi veya ödemenin KULLANICI tarafından SOCIFLY'a haber verilmesine gerek kalmaksızın yapılmasına devam etmesi halinde, sözleşme otomatik olarak ödeme yaparken seçtiği süre kadar aynı koşullarla uzar. SOCIFLY'ın sözleşme şart ve koşullarını değiştirme hakkını ve ücret konusunda meydana gelebilecek değişiklikleri yeni döneme yansıtma hakkı saklıdır.

6.3. SOCIFLY'ın sözleşme şartlarındaki değişiklik talebini bildirimden itibaren KULLANICI yeni hükümleri kabul etmediğini 10 (on) gün içerisinde e-posta üzerinden olarak SOCIFLY'a bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda sözleşme SOCIFLY'ın yeni şartları üzerinden 1(bir) ay için uzar. Müşteri bu sürenin bitiminde SOCIFLY'ın yaptığı değişikliklerden haberdar olmadığı veya değişiklikleri kabul etmediği yönünde bir bildirimde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 - ÖDEME

7.1- SOCIFLY önceden haber vermeksizin fiyatlar üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI işbu değişiklikler konusunda oluşabilecek değişiklikleri kabul ve taahhüt eder.

7.2- Banka Havalesi / EFT yoluyla yapılacak ödemelerde, SOCIFLY’a ait banka hesabına ödemenin yapılması sonucu KULLANICI havale bildirimini SOCIFLY’a yaptıktan sonra SOCIFLY hizmet aktivasyonunu mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirecek ve KULLANICI’yı bilgilendirecektir.

7.3- SOCIFLY, kredi kartı ödeme ve kart saklama hizmetini PARAM (TURK Elektronik Para A.Ş.)'dan almaktadır. KULLANICI’nın kredi kartı ödeme ve kart saklama ile yaşadığı sıkıntılardan SOCIFLY sorumlu değildir. KULLANICI yaşadığı sorunu derhal SOCIFLY’a bildirmeli; SOCIFLY KULLANICI adına PARAM (TURK Elektronik Para A.Ş.)'a bildirimde bulunmalıdır.

7.4- SOCIFLY, KULLANICI tarafından ödeme işlemi tamamlanana kadar sözleşmeye konu hizmeti, kapatma, durdurma hakkı ile ayrıca işbu sözleşmeyi hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal, tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshetme hakkını saklı tutar

7.5- İşbu sözleşmeden doğan tüm vergi ve harçlar KULLANICI’ya aittir.

MADDE 8 - MÜCBİR SEBEP

8.1- Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici, önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile;
a) Deprem, yangın, sel, doğal afet vb.
b) Savaş, iç savaş, terör eylemleri vb.
c) Oluşabilecek elektronik arızalar (Donanım arızaları)
d) Periyodik bakımlar veya iyileştirme çalışmaları (Periyodik bakımlar planlı bir şekilde en az 4 gün öncesinden duyurularak yapılır, acil müdahale gerektiren veya güvenlik sorunu oluşturan durumlarda haber verilmeksizin uygulanabilir)
e) Telekomünikasyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızaların meydana gelmesi
f) Ana servis sağlayıcı olan META şirketinin Instagram, X Corp şirketinin X (Twitter) hizmetini durdurması mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

8.2- Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememelerinden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Söz konusu mücbir sebep eğer 1 (bir) hafta boyunca ortadan kalkmamış olursa, tarafların aksi yönde karar almamaları halinde, taraflardan her biri sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

MADDE 9 - GİZLİLİK

9.1- Taraflar, birbirlerine ait bilgileri yazılı, sözlü olarak yine tarafların bilgisi olmadan üçüncü bir şahsa ya da kuruluşa açıklayamayacağı ve bu bilgileri sözleşme dışında hiçbir şekilde kullanmayacağı konusunda mutabıktırlar.

9.2- Taraflar, işbu sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, sona erme tarihinden itibaren ilgili Gizlilik hükümlerini hiçbir şekilde ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9.3- Yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile resmî kurumlarca talep edilen bilgiler işbu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

MADDE 10 - DİĞER HAK VE SINIRLAMALAR

Ters Mühendislik İşlemi: KULLANICI, SOCIFLY adı altında satışa sunulan tüm hizmetleri ters mühendislik işlemine tabi tutamaz, kaynak kodlarına ayıramaz, kullandığı kaynak dosyalarına erişim sağlayamaz. Bununla ilgili doğacak tüm zararlardan KULLANICI sorumludur.

Parçalara Ayırma: SOCIFLY adı altında satışa sunulan tüm programlar, bu sitede tek bir ürün olarak lisanslanmıştır. KULLANICI, SOCIFLY adı altında satın aldığı hizmetini hizmet sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe birden çok bilgisayarda kullanamaz.

Programın ve Lisansının Devredilmesi: KULLANICI, SOCIFLY üzerinde satın aldığı hizmeti, lisans paneli üzerinden başka bir SOCIFLY kullanıcısına devir edebilir.

Devir Kısıtlaması: Kullanım süresi 7 günden daha az kalan hizmetler ve indirimli alınan hizmetlerin başka kullanıcıya devri yapılamaz. Lisans numarasının veya KULLANICI hesabının devir yapıldığı tespit edilen hizmetler KULLANICI'ya haber verilmeksizin kalıcı olarak durdurulur.

Sona Erme: KULLANICI bu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, SOCIFLY diğer hiç bir hakka zarar vermemek şartıyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumda KULLANICI, SOCIFLY adı altında satışa sunulan tüm programların tüm kopyalarını ve bütün diğer parçaları ile birlikte imha edecektir.

MADDE 11 - TELİF HAKKI

SOCIFLY adı altında satışa sunulan tüm hizmet ve araçlar hakkında bu sözleşme maddelerine aykırı davranılması durumunda kullanıcı, cezai ve hukuki sorumluluklara katlanacaktır. Ancak;.

a) KULLANICI, SOCIFLY adı altında satışa sunulan tüm araçların bir kopyasını yalnızca yedekleme veya arşivleme amacıyla kopyalayabilir, ya da

b) KULLANICI, SOCIFLY adı altında satışa sunulan tüm araçları tek bir bilgisayara kopyalayabilir, orijinalini yedekleme veya arşiv amacıyla tutabilir.

MADDE 12 - İADE VE DEĞİŞİM

SOCIFLY, KULLANICI tarafından satın alınmış hizmetler ve KULLANICI'nın bilgisayarına indirilmiş yazılımlar için lisans bedelini, hiç bir şartta (kaynak/alt yapısını kullandığı web sitelerinin sonlanması ve/veya engellenmesi dahil) KULLANICI'ya iade etmeyecek ve bir başka yazılım lisansı ile değişimi yapmayacaktır.

KULLANICI'nın para iadesi talebini SOCIFLY yalnızca KULLANICI satın aldıktan sonra hizmete ait yazılımı bilgisayarına indirmez ise yapacaktır.

KULLANICI'nın bilgisayarına indirilmiş yazılımlar elektronik ortamda anında gerçekleşen hizmetler kapsamında olduğundan dolayı Tüketici Hakem Heyetince cayma hakkı geçerli sayılmamaktadır.

MADDE 13 - CRACK VE HACK GİRİŞİMLERİ

SOCIFLY adı altında satışa sunulan tüm hizmetlerin cracklenmesi, web sitesine veya veri tabanına yasal olmayan yollar ile girilmesi veya girilmeye çalışılması yasaktır. Bu tür girişimlerin tespiti halinde, SOCIFLY'ın hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

MADDE 14 - DESTEK VE YARDIM

SOCIFLY, KULLANICI'nın satın aldığı tüm hizmet ve ürünler için web sitesi üzerindeki (www.socifly.com) DESTEK TALEPLERİ bölümünden destek sağlayacaktır. Telefon, mail veya farklı web siteler üzerinden destek sağlamayacak ve yardım etmeyecektir.

SOCIFLY, KULLANICI'nın destek taleplerine olabilecek en kısa sürede yanıt verecektir. SOCIFLY destek taleplerine yanıt süresi olarak bir süre taahhüt etmemektedir.

KULLANICI, her ne nam ve ad altında olursa olsun SOCIFLY web sitesi haricinde kendisine ulaşılması ve kişisel bilgi, şifre veya özel sayılacak bilgileri paylaşması durumunda SOCIFLY'ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

MADDE 15 - YAZILIM SORUMLULUĞU VE KULLANIM İHLALİ

SOCIFLY adı altında satışa sunulan tüm hizmet ve yazılımların kullanım sorumluluğu, satın alan KULLANICI'ya aittir. SOCIFLY araçlarının kötüye kullanımında hizmet sağlayıcı web siteler üzerinde vereceği zarardan SOCIFLY ve kullandığı yazılımlar sorumlu tutulamaz. KULLANICI, SOCIFLY adı altında satışa sunulan herhangi bir hizmet ve yazılımı satın alarak, bu maddeyi kabul etmiş sayılır.

MADDE 16 - BİLGİLERİN SAKLANMASI VE GÜVENLİK

15.1- KULLANICI, SOCIFLY üzerinden aldığı tüm ürünlerde, Havale, EFT veya Kredi Kartı ödeme sistemi üzerinden ödeme yapar.

15.2- SOCIFLY, KULLANICI'ya ait hiçbir ödeme bilgilerinin (IBAN numarası, kredi kartı bilgileri) saklanmadığını taahhüt eder.

15.3- SOCIFLY, KULLANICI'nın yaptığı tüm ödemelerde KULLANICI tarafından kayıt edilen fatura bilgilerine faturasını en geç 7 iş günü içerisinde düzenler ve kayıtlı mail adresine dijital ortamda gönderir.

15.4- SOCIFLY, KULLANICI'nın fatura bilgilerini güvenli şekilde veritabanında saklar ve adli makamlar haricinde 3'üncü kişiler ile paylaşmaz.

MADDE 17 - ALT YAPININ ZORUNLU DEĞİŞİMİ VE KAYNAKLARIN SONLANMASI

SOCIFLY adı altında satılan tüm hizmet ve yazılımlar, hizmet verdiği sitenin/uygulamanın/web sitesinin (Instagram veya X (Twitter)) alt yapısını kullanır. Alt yapısını kullandığı sitenin/uygulamanın/web sitesinin çözülemez değişimi (araçların engellenmesi, girişlerin engellenmesi, takip & beğeni & yorum & özel mesaj & resim yükleme & resim silme ve yapılan tüm işlemlerin engellenmesi), kaynaklarının çeşitli şekilde kullanımının engellemesi (site erişim engeli, ip blokesi, kullanıcı engellenmesi, kullanıcı profilinin yasaklanması), kaynaklarının sonlanması (sitenin/uygulamanın kapatılması, hizmetinin durdurulması, bulunduğu ülke içerisinde engellenmesi) durumunda KULLANICI herhangi bir hak talep edemez, iade talebinde bulunamaz.

SOCIFLY hizmet verdiği sitenin/uygulamanın/web sitesinin (Instagram veya X (Twitter)) alt yapısının zorunlu değişimi ve kaynakların sonlanmasında sorumlu tutulamaz.

MADDE 18 - CAYMA HAKKI

İşbu sözleşme Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği kapsamında elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet dahilinde olduğu için KULLANICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 19 - SON HÜKÜM

İşbu Sözleşme bununla birlikte 19 (on dokuz) madde ve alt başlıklarından ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır.

SOCIFLY web sitesini ve hizmetlerini kullanan her kullanıcı bu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

Tarih: 01.06.2023