Gizlilik Politikası ve KVKK

Giriş

SOCIFLY SOFTWARE LTD. ve SOCIFLY olarak gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğine değer veriyoruz. Bu nedenle, sizi hangi verileri topladığımız, veri toplamanın amaçları ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak aydınlatmak amacıyla bu Gizlilik Politikası’nı hazırladık. Bu Gizlilik Politikası www.socifly.com (“internet sitemiz”) için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz.

Diğer internet sitelerine bağlantılar

İnternet sitemizdeki içerikler üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve bu internet siteleri için Gizlilik Politikamız geçerli değildir. Bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okumalısınız.

Topladığımız veriler

İnternet sitemiz üzerinden üye olurken bize doğrudan ad, soyad, mail adresi, telefon numarası, tc kimlik veya vergi numarası, fatura adresinizi ve yaşadığınız şehri vermelisiniz. Üyelik esnasında ve yaptığınız tüm işlemlerde ayrıca sizden IP adresinizi ve tarayıcı bilginizi alıyoruz.
Hizmetlerimizi ve yazılımlarımızı kullanırken kullandığınız bilgisayarınızın tam adını, IP adresini ve donanım bilgilerini kayıt ediyoruz.
Ödeme esnasında sitemize verdiğiniz kredi kartı bilgilerinizi kayıt etmiyoruz.

Topladığımız verileri nasıl kullanıyoruz?

Bize doğrudan sağladığınız verileri, kullanıcı hesabınızı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak, aldığınız hizmete dair fatura düzenlemek ve hizmet kullanımınızda destek sunmak için kullanıyoruz. Bu kullanımın yasal dayanakları, onayınız, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesidir.
IP adresiniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla toplanır ve saklanır.

Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Üye olurken doğrudan paylaştığınız verileri ve IP kayıtlarınızı internet sitemiz üzerinde üyeliğiniz devam ettiği sürece sistemlerimizde saklıyoruz.

Verilerinizin paylaşımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.

Çerezler

Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır. Yalnızca oturum bilgilerinizi ve dil tercihleriniz için kullanıcı arayüzü iyileştirme çerezleri kullanıyoruz. Tarayıcınızın ayarlarından çerezleri yönetebilirsiniz.

Yaş sınırı

İnternet sitemizde satılan hizmetlerin 18 yaşındaki veya üzerindeki kişilere sunulması amaçlanmıştır ve en az 18 yaşında değilseniz internet sitemizi kullanmamalısınız. 18 yaşından küçüklere ait kişisel verileri işlediğimizden haberdar olursak, bu kişisel verileri hemen sileceğiz.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Aşağıda açıklanan haklarınızı [email protected] adresine eposta göndererek kullanabilirsiniz.

∘ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı
∘ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı
∘ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı
∘ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı
∘ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı
∘ Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı
∘ Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı
∘ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı
∘ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı
∘ Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı
∘ İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı
∘ Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı
∘ Gizlilik Politikamızda değişiklikler
Gizilik Politikamızda her zaman değişiklik yapabiliriz. Esaslı değişiklikler yaptığımızda size bunları bildireceğiz.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Bizimle her zaman [email protected] veya aşağıdaki posta adresine yazarak bu Gizlilik Politikası’yla ilgili sorularınız ve yorumlarınız hakkında iletişime geçebilirsiniz.
SOCIFLY SOFTWARE LIMITED. - Serbest Liman ve Bölge, Posta Kutusu: 1388 Gazimağusa/KKTC
Telefon numarası: 0 (850) 241 1 444

SOCIFLY web sitesini ve hizmetlerini kullanan her kullanıcı bu Gizlilik Sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

Tarih: 01.05.2021